Chime in là gìNghĩa từ Chime in

Ý nghĩa của Chime in là:

  • Đóng góp ý kiến trong cuộc thảo luận

Ví dụ minh họa cụm động từ Chime in:

 
-  If it's OK, I'd like to CHIME IN because I think it's a good idea.
Nếu nó được, tôi sẽ đóng góp ý kiến trong cuộc thảo luận bởi vì tôi 
nghĩ rằng đó là một ý tưởng tốt.

Một số cụm động từ khác

Động từ Chime chỉ có một cụm động từ là Chime in.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp