Choose up là gìNghĩa từ Choose up

Ý nghĩa của Choose up là:

  • Tạo thành tổ, đội để chơi bóng chày, ...

Ví dụ minh họa cụm động từ Choose up:

 
- We CHOSE UP to play the game.
Chúng tôi tạo thành một đội để chơi trò đó.

Một số cụm động từ khác

Động từ Choose chỉ có một cụm động từ là Choose up.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp