Count for là gìNghĩa từ Count for

Ý nghĩa của Count for là:

  • Được công nhận là quan trọng, đáng giá

Ví dụ minh họa cụm động từ Count for:

 
- Experience COUNTS FOR a lot in decision making.
Kinh nghiệm là quan trọng rất nhiều trong việc tạo quyết định.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Count for trên, động từ Count còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp