Count towards là gìNghĩa từ Count towards

Ý nghĩa của Count towards là:

  • Là một phần cần thiết để hoàn thành cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Count towards:

 
- The coursework COUNTS TOWARDS the final grade.
Đồ án môn học là phần bắt buộc của năm cuối.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Count towards trên, động từ Count còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp