Count down là gìNghĩa từ Count down

Ý nghĩa của Count down là:

  • Chờ đợi cái gì xảy ra một cách nôn nóng, đếm ngược

Ví dụ minh họa cụm động từ Count down:

 
- I'm COUNTING DOWN the days till they leave.
Tôi (đang nôn nóng chờ) đếm ngược đến ngày họ rời khỏi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Count down trên, động từ Count còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp