Cave in là gìCụm động từ Cave in có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Cave in

Ý nghĩa của Cave in là:

  • Sụp đổ

Ví dụ minh họa cụm động từ Cave in:

 
- The roof CAVED IN because of the weight of the snow.
Mái nhà đã sụp do sức nặng của tuyết.

Nghĩa từ Cave in

Ý nghĩa của Cave in là:

  • Nhượng bộ, chịu thua

Ví dụ minh họa cụm động từ Cave in:

 
- The government has refused to CAVE IN despite the protests and
demonstrations.
Chính phủ đã không nhượng bộ bất chấp sự phản kháng và các cuộc
biểu tình.

Một số cụm động từ khác

Động từ Cave chỉ có một cụm động từ là Cave in.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp