Catch up in là gìNghĩa từ Catch up in

Ý nghĩa của Catch up in là:

  • Bị liên quan, dính líu đến cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Catch up in:

 
- The tourists were CAUGHT UP IN the violence of the revolution.
Du khách đã bị liên quan đến sự bạo lực của cuộc cách mạng.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Catch up in trên, động từ Catch còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp