Catch up on là gìCụm động từ Catch up on có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Catch up on

Ý nghĩa của Catch up on là:

  • Làm bù, học bù để bắt kịp phần đã lỡ

Ví dụ minh họa cụm động từ Catch up on:

 
- Marry is going to take extra lessons to CATCH UP ON what she missed
while she was away.
Marry dự định học thêm để bắt kịp phần bài học đã lỡ trong khi cô ấy
vắng mặt.

Nghĩa từ Catch up on

Ý nghĩa của Catch up on là:

  • Cùng một người bạn cũ nhớ lại thời gian đã qua sau nhiều ngày không gặp lại

Ví dụ minh họa cụm động từ Catch up on:

 
- I hadn't seen her for years, so we spent the afternoon CATCHING UP ON
old times.
Tôi đã không gặp cô ấy trong nhiều năm trời, vì thế chúng tôi đã dành cả
buổi chiều để ôn lại những kỉ niệm cũ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Catch up on trên, động từ Catch còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp