Catch on là gìCụm động từ Catch on có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Catch on

Ý nghĩa của Catch on là:

  • Trở nên phổ biến

Ví dụ minh họa cụm động từ Catch on:

 
- Many critics were shocked when techno CAUGHT ON in the clubs.
Nhiều nhà phê bình đã bị sốc khi dòng nhạc techno trở nên phổ biến
trong các câu lạc bộ.

Nghĩa từ Catch on

Ý nghĩa của Catch on là:

  • Cuối cùng cũng hiểu cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Catch on:

 
- Everyone else realised what was happening, but it took Henry ages to
CATCH ON.
Mọi người khác đã hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng rất lâu sau Henry mới
hiểu được.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Catch on trên, động từ Catch còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp