Catch up with là gìCụm động từ Catch up with có 3 nghĩa:

Nghĩa từ Catch up with

Ý nghĩa của Catch up with là:

  • Tìm ra ai đó (sau một khoảng thời gian)

Ví dụ minh họa cụm động từ Catch up with:

 
- The police finally caught up with him in Hanoi.
Cuối cùng thì cảnh sát cũng tìm ra hắn ta ở Hà Nội.

Nghĩa từ Catch up with

Ý nghĩa của Catch up with là:

  • Trừng phạt ai vì đã làm sai điều gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Catch up with:

 
- The tax authorities CAUGHT UP WITH me for not submitting my tax returns.
Cơ quan thuế đã phạt tôi bằng việc không chấp nhận hoàn thuế cho tôi.

Nghĩa từ Catch up with

Ý nghĩa của Catch up with là:

  • Học cái gì mới mà đã nhiều người biết

Ví dụ minh họa cụm động từ Catch up with:

 
- My mother's trying to CATCH UP WITH computers.
Mẹ tôi đang cố gắp học làm quen với máy tính.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Catch up with trên, động từ Catch còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp