Cough up là gìNghĩa từ Cough up

Ý nghĩa của Cough up là:

  • Khạc ra

Ví dụ minh họa cụm động từ Cough up:

 
- He gave up smoking after he COUGHED UP some blood.
Cậu ấy đã bỏ hút thuốc sau khi cậu ấy ho ra máu.

Một số cụm động từ khác

Động từ Cough chỉ có một cụm động từ là Cough up.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp