Clown around là gìNghĩa từ Clown around

Ý nghĩa của Clown around là:

  • Cư xử ngu ngốc và lãng phí thời gian, làm trò hề

Ví dụ minh họa cụm động từ Clown around:

 
- I couldn't concentrate because they were CLOWNING AROUND all afternoon.
Tôi đã không thể tập trung bởi vì họ đang làm trò hề cả buổi chiều.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Clown around trên, động từ Clown còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp