Clown about là gìNghĩa từ Clown about

Ý nghĩa của Clown about là:

  • Cư xử ngu ngốc và lãng phí thời gian, làm trò hề

Ví dụ minh họa cụm động từ Clown about:

 
- The students were CLOWNING ABOUT all lesson.
Các sinh viên đó đã cư xử ngu ngốc và lãng phí thời gian cả buổi học.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Clown about trên, động từ Clown còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp