Cover up là gìNghĩa từ Cover up

Ý nghĩa của Cover up là:

  • Giấu diếm, che đậy

Ví dụ minh họa cụm động từ Cover up:

 
- They tried to COVER UP the incident but it got into the newspapers.
Họ đã cố gắng che đậy vụ việc nhưng nó đã làm các tờ báo quan tâm.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cover up trên, động từ Cover còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp