Cheer on là gìNghĩa từ Cheer on

Ý nghĩa của Cheer on là:

  • Cổ vũ, khích lệ

Ví dụ minh họa cụm động từ Cheer on:

 
- They CHEERED their team ON throughout the match.
Họ cổ vũ đội của họ suốt trận đấu.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cheer on trên, động từ Cheer còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp