Cheer up là gìNghĩa từ Cheer up

Ý nghĩa của Cheer up là:

  • Phấn khởi lên, vui lên (đừng buồn nữa)

Ví dụ minh họa cụm động từ Cheer up:

 
- Come on, CHEER UP; it isn't all bad, you know.
Nào, vui lên; nó không tệ đến mức thế đâu, bạn biết đấy.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cheer up trên, động từ Cheer còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp