Churn out là gìNghĩa từ Churn out

Ý nghĩa của Churn out là:

  • Sản xuất cái gì với số lượng lớn mà không quan tâm tới chất lượng

Ví dụ minh họa cụm động từ Churn out:

 
- The government CHURNS OUT educational policies every few months.
Chính phủ đã đưa ra hàng loạt chính sách giáo dục chỉ trong vài tháng.

Một số cụm động từ khác

Động từ Churn chỉ có một cụm động từ là Churn out.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp