Chalk up là gìNghĩa từ Chalk up

Ý nghĩa của Chalk up là:

  • Đạt được, thu được thành công, thắng lợi

Ví dụ minh họa cụm động từ Chalk up:

 
- The company has CHALKED UP its highest ever profits.
Công ty đã đạt được lợi nhuận cao nhất chưa từng có.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Chalk up trên, động từ Chalk còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp