Chalk out là gìNghĩa từ Chalk out

Ý nghĩa của Chalk out là:

  • Đề ra, vạch ra, phác thảo (một kế hoặc, dự án, ...)

Ví dụ minh họa cụm động từ Chalk out:

 
- The coach CHALKED the play OUT so the players could understand what they
were to do. 
Vị huấn luyện viên phác thảo sơ đồ để các cầu thủ có thể hiểu điều họ cần
làm.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Chalk out trên, động từ Chalk còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp