Chalk up to là gìNghĩa từ Chalk up to

Ý nghĩa của Chalk up to là:

  • Giải thích lý do cho một vấn đề

Ví dụ minh họa cụm động từ Chalk up to:

 
- They CHALKED the poor sales UP TO the lower numbers of tourists
visiting this year.
Họ giải thích lý do doanh số thấp là do số lượng khách du lịch năm
nay thấp hơn.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Chalk up to trên, động từ Chalk còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp