Climb down là gìNghĩa từ Climb down

Ý nghĩa của Climb down là:

  • Chấp nhận rằng bạn đã sai và cần thay đổi quan điểm; chịu thua; nhượng bộ

Ví dụ minh họa cụm động từ Climb down:

 
-  The Prime Minister had to CLIMB DOWN over his tax proposals because
there was so much opposition from the members of his own party.
Vị thủ tướng đã phải chấp nhận rằng đề xuất thuế của ông ta là sai bởi
vì có quá nhiều sự phản đối từ các thành viên trong đảng của ông.

Một số cụm động từ khác

Động từ Climb chỉ có một cụm động từ là Climb down.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp