Crumb down là gìNghĩa từ Crumb down

Ý nghĩa của Crumb down là:

  • Dọn dẹp bàn ăn trong nhà hàng

Ví dụ minh họa cụm động từ Crumb down:

 
- The waiter CRUMBED DOWN before the coffee was served.
Bồi bàn đã dọn dẹp bàn ăn trước khi cà phê được phục vụ.

Một số cụm động từ khác

Động từ Crumb chỉ có một cụm động từ là Crumb down.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp