Cling to là gìNghĩa từ Cling to

Ý nghĩa của Cling to là:

  • Giữ mãi, duy trì niềm tin, hi vọng, ...

Ví dụ minh họa cụm động từ Cling to:

 
- They CLING TO their old way of thinking.
Họ vẫn giữ cách suy nghĩ cũ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cling to trên, động từ Cling còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp