Cling on to là gìNghĩa từ Cling on to

Ý nghĩa của Cling on to là:

  • Cố gắng giữ lấy (không muốn từ bỏ) cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Cling on to:

 
- They CLUNG ON TO power despite the protests.
Họ cố gắng giữ lấy quyền lực bất chấp các sự phản đối.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cling on to trên, động từ Cling còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp