Cling on là gìNghĩa từ Cling on

Ý nghĩa của Cling on là:

  • Giữ chặt, nắm chặt

Ví dụ minh họa cụm động từ Cling on:

 
- He told me to CLING ON as the motorbike accelerated.
Cậu ta đã bảo tôi giữ chặt khi xe máy tăng tốc.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cling on trên, động từ Cling còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp