Cloud over là gìNghĩa từ Cloud over

Ý nghĩa của Cloud over là:

  • Tối sầm lại, u ám

Ví dụ minh họa cụm động từ Cloud over:

 
-  The morning started bright and warm, but it CLOUDED OVER around
midday and poured with rain.
Buổi sáng đã bắt đầu sáng sủa và ấm áp, nhưng nó đã tối sầm lại quanh
buổi trưa và đổ mưa như nhút.

Một số cụm động từ khác

Động từ Cloud chỉ có một cụm động từ là Cloud over.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp