Clog up là gìNghĩa từ Clog up

Ý nghĩa của Clog up là:

  • Kẹt, tắc

Ví dụ minh họa cụm động từ Clog up:

 
- The traffic's so bad; the roads get CLOGGED UP at rush hour.
Giao thông quá tồi tệ; các con đường bị tắc tại giờ cao điểm.

Một số cụm động từ khác

Động từ Clog chỉ có một cụm động từ là Clog up.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp