Clag up là gìNghĩa từ Clag up

Ý nghĩa của Clag up là:

  • Làm tắc, cản trở

Ví dụ minh họa cụm động từ Clag up:

 
- His arteries are CLAGGED UP because he eats so much saturated fat.
Động mạch của anh ta bị tắc do anh ta ăn quá nhiều chất béo.

Một số cụm động từ khác

Động từ Clag chỉ có một cụm động từ là Clag up.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp