Cross up là gìNghĩa từ Cross up

Ý nghĩa của Cross up là:

  • Đánh lừa, lừa đảo

Ví dụ minh họa cụm động từ Cross up:

 
- The treasure map was deliberately drawn to CROSS us UP.
Bản đồ kho báu đó đã được cố ý vẽ để đánh lừa chúng ta.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cross up trên, động từ Cross còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp