Cross off là gìNghĩa từ Cross off

Ý nghĩa của Cross off là:

  • Gạch đi, xóa đi (khỏi danh sách)

Ví dụ minh họa cụm động từ Cross off:

 
- She CROSSED him OFF her Christmas card list after they argued.
Cô ấy gạch tên anh ta khỏi danh sách thiệp Giáng Sinh sau khi họ
cãi nhau.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cross off trên, động từ Cross còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp