Chew on là gìNghĩa từ Chew on

Ý nghĩa của Chew on là:

  • Suy nghĩ kĩ trước khi quyết định

Ví dụ minh họa cụm động từ Chew on:

 
-  I'll CHEW ON it for a day or two and let you know what I think.
Tôi sẽ suy nghĩ kĩ điều đó trong một hoặc hai ngày và cho bạn biết
điều tôi nghĩ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Chew on trên, động từ Chew còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp