Chew up là gìCụm động từ Chew up có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Chew up

Ý nghĩa của Chew up là:

  • Nhai nát bằng răng

Ví dụ minh họa cụm động từ Chew up:

 
- The puppy CHEWED UP the newspaper.
Chú chó con đã nhai nát tờ báo.

Nghĩa từ Chew up

Ý nghĩa của Chew up là:

  • Nghiến nát bên trong một máy móc

Ví dụ minh họa cụm động từ Chew up:

 
- The video CHEWED my tape UP.
Máy chạy video đã nghiến nát cuộn băng của tôi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Chew up trên, động từ Chew còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp