Chew off là gìNghĩa từ Chew off

Ý nghĩa của Chew off là:

  • Cắn nát

Ví dụ minh họa cụm động từ Chew off:

 
-  The puppy CHEWED the heel OFF my shoe.
Chú chó con đã cắn nát gót giày của tôi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Chew off trên, động từ Chew còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp