Cash up là gìNghĩa từ Cash up

Ý nghĩa của Cash up là:

  • Tính tiền thu được (ở cửa hàng, doanh nghiệp) vào cuối ngày

Ví dụ minh họa cụm động từ Cash up:

 
- After the shop closed, they have to CASH UP before they can go home.
Sau khi cửa hàng đóng cửa, họ phải tính số tiền thu được trong ngày trước
khi về nhà.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cash up trên, động từ Cash còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp