Cash in on là gìNghĩa từ Cash in on

Ý nghĩa của Cash in on là:

  • Lợi dụng cơ hội để kiếm chác

Ví dụ minh họa cụm động từ Cash in on:

 
- The shops are CASHING IN ON temporary shortages by raising prices.
Các cửa hàng đang lợi dụng tình trạng thiếu tạm thời để nâng giá lên.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cash in on trên, động từ Cash còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp