Cruise through là gìNghĩa từ Cruise through

Ý nghĩa của Cruise through là:

  • Dễ dàng vượt qua, thành công

Ví dụ minh họa cụm động từ Cruise through:

 
- He CRUISED THROUGH the exam.
Anh ấy đã dễ dàng vượt qua kì thi.

Một số cụm động từ khác

Động từ Cruise chỉ có một cụm động từ là Cruise through.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp