Cater to là gìNghĩa từ Cater to

Ý nghĩa của Cater to là:

  • Cung cấp, thỏa mãn nhu cầu

Ví dụ minh họa cụm động từ Cater to:

 
- There are more and more TV shows CATERING TO young male audiences.
Ngày càng có nhiều chương trình truyền hình làm thỏa mãn nhu cầu của
thính giả trẻ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cater to trên, động từ Cater còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp