Cụm động từ Cop off là gì

Cop off là gìCụm động từ Cop off có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Cop off

Ý nghĩa của Cop off là:

  • Rời nơi làm việc, trường học sớm

Ví dụ minh họa cụm động từ Cop off:

 
- We COPPED OFF early on Friday because there was nothing to do.
Chúng tôi đã rời nơi làm việc sớm vào thứ Sáu bởi vì chẳng có việc
gì để làm cả.

Nghĩa từ Cop off

Ý nghĩa của Cop off là:

  • Hôn, yêu hoặc quan hệ tình dục với ai

Ví dụ minh họa cụm động từ Cop off:

 
- She COPPED OFF with John at the end-of-term party.
Cô ta đã hôn John tại buổi tiệc cuối kì.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cop off trên, động từ Cop còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp