Choke up là gìCụm động từ Choke up có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Choke up

Ý nghĩa của Choke up là:

  • Nghẹn lời (do buồn)

Ví dụ minh họa cụm động từ Choke up:

 
- John CHOKED UP during his retirement speech.
John nghẹn lời trong suốt lời phát biểu từ chức của anh ta.

Nghĩa từ Choke up

Ý nghĩa của Choke up là:

  • Bít lại, bịt lại

Ví dụ minh họa cụm động từ Choke up:

 
- Rust CHOKED UP the pipes.
Gỉ kim loại đã bịt kín các đường ống.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Choke up trên, động từ Choke còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp