Cap off là gìNghĩa từ Cap off

Ý nghĩa của Cap off là:

  • Dừng, kết thúc

Ví dụ minh họa cụm động từ Cap off:

 
- He CAPPED OFF the meeting with important decisions.
Anh ta kết thúc hội nghị với các quyết định quan trọng.

Một số cụm động từ khác

Động từ Cap chỉ có một cụm động từ là Cap off.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp