Could do with là gìNghĩa từ Could do with

Ý nghĩa của Could do with là:

  • Cần hoặc muốn cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Could do with:

 
- I COULD really DO WITH a cup of tea.
Tôi thực sự cần một tách trà.

Một số cụm động từ khác

Động từ Could chỉ có một cụm động từ là Could do with.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp