Cool off là gìNghĩa từ Cool off

Ý nghĩa của Cool off là:

  • Trở nên bình tĩnh hơn

Ví dụ minh họa cụm động từ Cool off:

 
- We'll talk to Fred once he COOLS OFF and can talk rationally.
Chúng ta sẽ nói chuyện với Fred khi cậu ta trở nên bình tĩnh hơn và 
có thể nói chuyện một cách có lý trí.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cool off trên, động từ Cool còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp