Coop up là gìNghĩa từ Coop up

Ý nghĩa của Coop up là:

  • Giam, nhốt vào một khu vực nhỏ

Ví dụ minh họa cụm động từ Coop up:

 
- They COOPED the dog UP in a tiny room.
Họ nhốt con chó vào trong một căn phòng nhỏ xíu.

Một số cụm động từ khác

Động từ Coop chỉ có một cụm động từ là Coop up.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp