Clean up là gìCụm động từ Clean up có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Clean up

Ý nghĩa của Clean up là:

  • Dọn dẹp vệ sinh

Ví dụ minh họa cụm động từ Clean up:

 
- CLEAN this bedroom UP; it's so dirty.
Dọn dẹp phòng ngủ này đi; nó thật là bẩn.

Nghĩa từ Clean up

Ý nghĩa của Clean up là:

  • Kiếm được một món tiền lớn

Ví dụ minh họa cụm động từ Clean up:

 
- At the horse races yesterday we really CLEANED UP.
Tại cuộc đua ngựa ngày hôm qua, chúng tôi thực sự đã kiếm được món
tiền lớn.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Clean up trên, động từ Clean còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp