Clean off là gìNghĩa từ Clean off

Ý nghĩa của Clean off là:

  • Dọn dẹp đĩa hoặc cái gì bẩn

Ví dụ minh họa cụm động từ Clean off:

 
- After dinner, I CLEANED OFF the table.
Sau bữa tối, tôi đã dọn dẹp bàn ăn.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Clean off trên, động từ Clean còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp