Chase down là gìNghĩa từ Chase down

Ý nghĩa của Chase down là:

  • Cố gắng lắm để tìm kiếm hoặc nhận được cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Chase down:

 
- The press CHASED us DOWN when the story broke.
Cánh báo chí đã phải cố gắng lắm để tìm chúng tôi khi câu chuyện đổ vỡ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Chase down trên, động từ Chase còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp