Chuck away là gìNghĩa từ Chuck away

Ý nghĩa của Chuck away là:

  • Vứt bỏ cái gì mà bạn không còn sử dụng nữa

Ví dụ minh họa cụm động từ Chuck away:

 
- Would you please just CHUCK this garbage bag AWAY?
Bạn vui lòng vứt giùm túi rác này với?

- I don't want to CHUCK AWAY any paper that's been used on only
one side.
Tôi không muốn bỏ đi bất kì tờ giấy nào mà mới chỉ sử dụng một mặt.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Chuck away trên, động từ Chuck còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp