Calm down là gìNghĩa từ Calm down

Ý nghĩa của Calm down là:

  • Bình tĩnh lại

Ví dụ minh họa cụm động từ Calm down:

 
-  When I lose my temper, it takes ages for me to CALM DOWN
again.
Khi tôi mất bình tĩnh, thường thì khá là lâu để tôi bình tĩnh
trở lại.

Một số cụm động từ khác

Động từ Calm chỉ có một cụm động từ là Calm down.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp