Chow down là gìNghĩa từ Chow down

Ý nghĩa của Chow down là:

  • Ăn

Ví dụ minh họa cụm động từ Chow down:

 
-  Dinner's ready - CHOW DOWN!.
Bữa tối sẵn sàng rồi - nào ăn thôi!

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Chow down trên, động từ Chow còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp