Chow down on là gìNghĩa từ Chow down on

Ý nghĩa của Chow down on là:

  • Ăn cái gì đó

Ví dụ minh họa cụm động từ Chow down on:

 
-  We're going to CHOW DOWN ON that barbecued pork.
Chúng tôi đang định ăn món thịt lợn nướng đó.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Chow down on trên, động từ Chow còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp